Candid historiek

Op 24 november 1968 werd in de schoot van de bond van grote en jonge gezinnen foto- en diaclub Munsterbilzen opgericht. Aanvankelijk kwam men maandelijks samen in een lokaal van de gemeentelijke jongensschool.

In 1971 traden we voor naar buiten met de projectie “Munsterbilzen Oud en Nieuw”. In 1972 werd voor het eerst deelgenomen aan een nationale wedstrijd.

1973 was voor de club een speciaal jaar. We organiseerden voor het eerst in ons bestaan een wedstrijd: de VLF zoektocht. De naam van de club ‘foto- en diaclub Munsterbilzen’ werd herdoopt tot ‘fotokring Candid’ en nog later tot ‘Candid Munsterbilzen’. Dat jaar werd ook “het wereldsalon der fotografische kunsten Omni Candid georganiseerd. Het werd een onverhoopt succes met 2500 inzendingen van 620 auteurs uit 39 landen.

Candid organiseerde tussen 1973 en 1987 zeven maal het Omni Candid salon. In het totaal werden 35834 foto’s en dia’s ingestuurd door 8986 auteurs uit 67 landen.

In 1992 kwam Candid met iets heel nieuws op de proppen. Voor het eerst in Europa werd een internationaal circuit georganiseerd. Dit gebeurde onder impuls van Candid en in samenwerking met de fotoclubs VAFV uit Venlo Nederland, die Fotografische Gesellschaft Ludwigshafen uit Duitsland, Camera Luxembourg en SAP de Wervicq-Sud uit Frankrijk. In 1995 en 1998 werd deze manifestatie nogmaals ingericht. Hieraan namen nogmaals 3143 fotografen deel met 18285 werken.

De laatste wapenfeiten zijn de organisatie van het provinciaal salon in 2000, 2004 en 2008 en de zoektocht in 2004.

In de beginjaren was Candid Munsterbilzen louter een diaclub. Stilaan waagden enkelen zich aan zwart-wit. Door hun enthousiasme meegesleept werd er duchtig geŰxperimenteerd. Begin de jaren 80 was de sectie foto evenwaardig aan dia. Vanaf 1990 was er de opkomst van de kleurfoto’s. Omdat de ontwikkellabo’s betere afdrukken en vergrotingen maakten zijn heel wat leden overgestapt van dia naar foto. Ook bij Candid heeft de digitale fotografie haar intrede gedaan.

In april 2009 vierde Candid haar veertigjarig bestaan met een speciale toonstelling in CC de Kimpel in Bilzen.

Candid kan bogen op een grote diversiteit wat betreft het fotograferen: sport, dieren, landschap, travel, portret, naakt, experimenteel ……..

De club neemt regelmatig deel aan nationale en internationale wedstrijden.

In 2010 zal Candid Munsterbilzen de zoektocht van het verbond van Limburgse fotokringen inrichten. Deze zal doorgaan in de gemeente Hoeselt.

Candid Munsterbilzen vergadert om de veertien dagen op dinsdag avond in het clublokaal in het kasteel Edelhof te Munsterbilzen. Personen die ge´nteresseerd zijn in fotografie en deze passie graag met anderen willen delen zijn van harte welkom.

Het bestuur